Dom Kultury w Górze
 

 

 

 

 

 
Sztab   Regulamin Wolontariusza   Ankieta Wolontariusza   Lista Wolontariuszy  Aktualności
 
Regulamin Wolontariusza XX Finału

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

1.       W Finale w charakterze Wolontariusza bierze udział każdy, kto posiada identyfikator zbiórki publicznej XX Finału i puszkę kwestarską wydaną przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 
2.       Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w dniu wyznaczonym przez Fundację 
i nazwanym XX Finałem WOŚP, który odbędzie się w dniu 8 stycznia 2012 r. 
w godz. 00:00 – 24:00.
 
3.       Prowadzenie zbiórki pieniężnej przez Wolontariusza do puszki kwestarskiej w innym terminie możliwe jest tylko w ramach imprezy zamkniętej XX Finału organizowanej przez Sztab, który otrzymał zgodę na organizację takiej imprezy.
 

4.       Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w rejonie działania Sztabu, od którego otrzymał identyfikator i puszkę kwestarską.

5.       Wolontariusz zbiera pieniądze tylko na ulicach miast, miasteczek i wsi – nie kwestuje „pukając do drzwi”.
 
6.       Wolontariusze niepełnoletni do 16-go roku życia kwestują tylko pod warunkiem, 
że towarzyszy im osoba pełnoletnia, odrębnie upoważniona przez Fundację.
 
7.       Wolontariusz powinien dbać o nieuszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarską.
 
8.       Wolontariusz nie ma prawa otwierać puszki kwestarskiej i wyciągać jej zawartości.
 
9.       Wolontariusz zdaje zaplombowaną puszkę w ciągu 48 godzin od zakończenia zbiórki, w miejscu i według zasad określonych przez Sztab, od którego otrzymał identyfikator i puszkę kwestarską.
 
10.   Wolontariusz otrzymuje dokument ‘rozliczenia’ od Sztabu po zdaniu puszki kwestarskiej i przeliczeniu jej zawartości oraz kwituje w Sztabie własnym podpisem wysokość kwoty zebranej przez siebie na zbiorczym zestawieniu Sztabu „Rozliczenie Wolontariuszy”.
 
11.   Dopuszczalna jest wymiana w ciągu trwającej zbiórki wolontariuszowi zapełnionej puszki na nową pustą w lokalnym sztabie.
 
12.   Wolontariusz lub osoba pełnoletnia odrębnie upoważniona do opieki nad niepełnoletnim wolontariuszem całkowicie odpowiada za swe czyny.
 

13.   Wolontariusz działa na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu.