Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Organizacja Domu Kultury

Dyrektor - Arkadiusz Gustaw

Główny księgowy - Marta Ćwian
 
DZIAŁ PODSTAWOWY

Kierownik - Andrzej Bakacz
 
Specjalista ds. organizacji imprez - Małgorzata Kujawa

DZIAŁ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Kierownik - Tomasz Michalewicz
 
Sekretarka - Kamila Pacholska
 
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Alicja Grzesińska - Świętek
 
tel. 603269639 , email: iodags@iodags.pl