Dom Kultury w Górze
 

 

 

 

 

 

Grupa filmowo - fotograficzna

Instruktor: Andrzej Bakacz