Grupa filmowo - fotograficzna

Instruktor: Andrzej Bakacz