Sekcje plastyczne:

Sekcja plastyczna „ZYGZAKI”

Prowadząca -  mgr Anna Gałuszka

Grupa plastyczna składająca się z dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym działająca w trzech grupach wiekowych.

Warsztaty plastyczne

Prowadząca -  mgr Anna Gałuszka

Grupa plastyczna składająca się z młodzieży doskonalącej techniki plastyczne

Rodzinne warsztaty ceramiczne

Prowadząca -  mgr Anna Gałuszka

Grupa plastyczna składająca się z osób dorosłych z dziećmi doskonalących techniki ceramiczne