Dom Kultury w Górze
 

 

 

 

 

Organizacja Domu Kultury

Dyrektor - Arkadiusz Gustaw

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Główny księgowy -
 Marta Ćwian
 
DZIAŁ PODSTAWOWY

Kierownik - Andrzej Bakacz

SPECJALISTA ds. ORGANIZACYJNYCH
 
 

DZIAŁ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Kierownik - Tomasz Michalewicz
 
Sekretarka - Kamila Pacholska
 
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Katarzyna Graczyk
 
tel. 76 3000140, email: iodo@amt24.biz