Organizacja Domu Kultury

Dyrektor - mgr Danuta Piwowarska - Berus

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Główny księgowy -
 Joanna Szewczyk
 
DZIAŁ PODSTAWOWY

Kierownik - Arkadiusz Gustaw

SPECJALISTA ds. ORGANIZACYJNYCH
 
Andrzej Bakacz

DZIAŁ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Kierownik - Tomasz Michalewicz
 
Sekretarka - Kamila Pacholska