Organizacja Domu Kultury

Dyrektor - mgr Danuta Piwowarska - Berus

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Główny księgowy -
 Elżbieta Ciszewska
 
DZIAŁ PODSTAWOWY

Kierownik - Arkadiusz Gustaw

SPECJALISTA ds. ORGANIZACYJNYCH
 
 

DZIAŁ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Kierownik - Tomasz Michalewicz
 
Sekretarka - Kamila Pacholska
 
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Alicja Grzesińska - Świętek
 
tel. 76 3000140, email: iodo@amt24.biz