Sekcja teatralna

Grupa młodsza

Prowadząca: mgr Małgorzata Stolarczyk

Sekcja skierowana do osób, które pragną dowiedzieć się czym jest teatr. Jest to szkoła widzenia 

ukierunkowana na edukację i kulturę słowa, dająca możliwość realizacji projektów wywiedzionych ze słowa i pracę nad umiejętnościami artystycznymi.