Sztab     Regulamin Wolontariusza    Ankieta Wolontariusza     Lista Wolontariuszy  Aktualności  
 

  Po raz osiemnasty został utworzony górowski Sztab WOŚP!

 

Sztab zgłosił w biurze Fundacji WOŚP wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie i przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniężnej w ramach 28. Finału WOŚP, który odbędzie się w dniu 12 stycznia 2020 roku. Sztab podjął współpracę z Fundacją, działa we własnym imieniu, jednakże na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.


Szefem Sztabu jest Arkadiusz Gustaw

W skład komisji odpowiedzialnej za przeliczenie pieniędzy poza Szefem sztabu wchodzą:

Marta Ćwian,

Bogusława Bareła,

Grażyna Solska.

 

Sztab działa przy Domu Kultury w Górze, kontakt >>>