Miejsce Odkrywania Talentów
  
Facebook Domu Kultury
 
Big Band Domu Kultury
 
Repertuar kina
 
Grupa filmowa Domu Kultury
 
Warsztaty plastyczne
 
Warsztaty rękodzielnictwa
 

    Sztab     Regulamin Wolontariusza    Ankieta Wolontariusza     Lista Wolontariuszy  Aktualności  
 

  Po raz osiemnasty został utworzony górowski Sztab WOŚP!

 

Sztab zgłosił w biurze Fundacji WOŚP wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie i przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniężnej w ramach 28. Finału WOŚP, który odbędzie się w dniu 12 stycznia 2020 roku. Sztab podjął współpracę z Fundacją, działa we własnym imieniu, jednakże na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.


Szefem Sztabu jest Arkadiusz Gustaw

W skład komisji odpowiedzialnej za przeliczenie pieniędzy poza Szefem sztabu wchodzą:

Marta Ćwian,

Bogusława Bareła,

Grażyna Solska.

Koordynator wolontariuszy i stoisk – Kamila Pacholska                                                    

Koordynator  części artystycznej - Małgorzata Kujawa

Koordynator kawiarenki - Barbara Krzymińska, Małgorzata Nowakowska

Koordynator licytacji – Jolanta Łukasiak,  Agata Śliwińska, Małgorzata Stolarczyk, Agnieszka Ćwian

Koordynator z ramienia Gminy Góra - Izabela Baranowska

Koordynator z ramienia Gminy Niechlów – Katarzyna Kurdek

Koordynator z ramienia ZS w Jemielnie - Agnieszka Polak, Dorota Tomczyk

Pozostałe osoby odpowiedzialne za rozliczenie wolontariuszy: 

Agata Sibilak,

Aleksandra Ćwian,

Joanna Chrzanowska,

Katarzyna Machowiak,

Dorota Nanowska

Paulina Rosik,

Beata Machowiak,

Beata Hałaś,

Katarzyna Jabłońska,

Renata Palczyńska,

Oliwia Szopa,

Edyta Zamelska,

Stanisława Kolman,

Ilona Wojtera,

Jacek Turlejski,

Mariola Zając - Kierkiewicz,

Felek Kierkiewicz,

Karolina Kurowska,

Benia Majchrzak,

Jadwiga Hrehorowicz - Wojciechowska,

Barbara Skiba.

Koordynator wyżywienia wolontariuszy - Mariola Nowakowska, Paulina Krzymińska

Obsługa akustyczna - Andrzej Bakacz

Strona internetowa, foto - Tomasz Michalewicz

Pozostali członkowie Sztabu: Ryszard Wawer, Grzegorz Lewandowski, Marta Rosik.

 
Nr konta na który można wpłacać pieniądze:
Santander Bank Polska S.A. 35 1090 1261 0000 0001 4378 7750

Sztab działa przy Domu Kultury w Górze, kontakt >>>

 
 

BIP Domu Kultury
 
RODO
 
Deklaracja Dostępności
 
WOŚP
 
PGNIG
 
Gaz System
 
Historia