Miejsce Odkrywania Talentów
  
Facebook Domu Kultury
 
Big Band Domu Kultury
 
Repertuar kina
 
Grupa filmowa Domu Kultury
 
Warsztaty plastyczne
 
Warsztaty rękodzielnictwa
 
Sztab   Regulamin Wolontariusza   Ankieta Wolontariusza   Lista Wolontariuszy  Aktualności
 
Regulamin Wolontariusza XX Finału

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

1.       W Finale w charakterze Wolontariusza bierze udział każdy, kto posiada identyfikator zbiórki publicznej XX Finału i puszkę kwestarską wydaną przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 
2.       Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w dniu wyznaczonym przez Fundację 
i nazwanym XX Finałem WOŚP, który odbędzie się w dniu 8 stycznia 2012 r. 
w godz. 00:00 – 24:00.
 
3.       Prowadzenie zbiórki pieniężnej przez Wolontariusza do puszki kwestarskiej w innym terminie możliwe jest tylko w ramach imprezy zamkniętej XX Finału organizowanej przez Sztab, który otrzymał zgodę na organizację takiej imprezy.
 

4.       Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w rejonie działania Sztabu, od którego otrzymał identyfikator i puszkę kwestarską.

5.       Wolontariusz zbiera pieniądze tylko na ulicach miast, miasteczek i wsi – nie kwestuje „pukając do drzwi”.
 
6.       Wolontariusze niepełnoletni do 16-go roku życia kwestują tylko pod warunkiem, 
że towarzyszy im osoba pełnoletnia, odrębnie upoważniona przez Fundację.
 
7.       Wolontariusz powinien dbać o nieuszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarską.
 
8.       Wolontariusz nie ma prawa otwierać puszki kwestarskiej i wyciągać jej zawartości.
 
9.       Wolontariusz zdaje zaplombowaną puszkę w ciągu 48 godzin od zakończenia zbiórki, w miejscu i według zasad określonych przez Sztab, od którego otrzymał identyfikator i puszkę kwestarską.
 
10.   Wolontariusz otrzymuje dokument ‘rozliczenia’ od Sztabu po zdaniu puszki kwestarskiej i przeliczeniu jej zawartości oraz kwituje w Sztabie własnym podpisem wysokość kwoty zebranej przez siebie na zbiorczym zestawieniu Sztabu „Rozliczenie Wolontariuszy”.
 
11.   Dopuszczalna jest wymiana w ciągu trwającej zbiórki wolontariuszowi zapełnionej puszki na nową pustą w lokalnym sztabie.
 
12.   Wolontariusz lub osoba pełnoletnia odrębnie upoważniona do opieki nad niepełnoletnim wolontariuszem całkowicie odpowiada za swe czyny.
 

13.   Wolontariusz działa na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu.

 
BIP Domu Kultury
 
RODO
 
Deklaracja Dostępności
 
WOŚP
 
PGNIG
 
Gaz System
 
Historia