Miejsce Odkrywania Talentów
  
Facebook Domu Kultury
 
Big Band Domu Kultury
 
Repertuar kina
 
Grupa filmowa Domu Kultury
 
Warsztaty plastyczne
 
Warsztaty rękodzielnictwa
 
Sztab   Regulamin Wolontariusza   Ankieta Wolontariusza   Lista Wolontariuszy  Aktualności


Po raz dziesiąty został utworzony górowski Sztab WOŚP!

 

Sztab zgłosił w biurze Fundacji WOŚP wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie zgody i przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniężnej w ramach XX Finału WOŚP, który odbędzie się w dniu 8 stycznia 2012 roku. Sztab podjął współprace z Fundacja, działa we własnym imieniu, jednakże na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 

Szefem Sztabu jest Danuta Piwowarska - Berus

 

W skład komisji odpowiedzialnej za przeliczenie pieniędzy poza Szefem sztabu wchodzą:


Elżbieta Ciszewska - koordynator rozliczenia kwesty

Sylwia Sadowska

Helena Radoszko


Koordynator wolontariuszy - Helena Radoszko

Koordynator  części artystycznej - Jolanta Ludkowska

Koordynator kawiarenki - Jolanta Szlachciak

Koordynator logistyczny - Leszek Stecki


Nr konta na który można wpłacać pieniądze:
Bank Zachodni WBK S.A. 23109012610000000117712329 


Sztab działa przy Domu Kultury w Górze, kontakt >>>
 
 
BIP Domu Kultury
 
RODO
 
Deklaracja Dostępności
 
WOŚP
 
PGNIG
 
Gaz System
 
Historia